Base de Datos Histórica del Baloncesto Español
INICIO > JUGADORES > Andrés NOCIONI
Andrés NOCIONI
NOMBRE: Andrés Marcelo NOCIONI
POSICION / ALTURA: ALERO 2.03m.
PAIS: ARGENTINA
FECHA NACIMIENTO: 30/11/1979
FECHA DEBUT: 30/11/1999
Datos totales por Equipo (I)
Equipo TemporadasPart.Minu.Punt.T.CamI.Cam%T.CaT.3ptI.3pt%T.3ptT.2ptI.2pt%T.2ptT.LibI.Lib%T.Lib
SASKI BASKONIA8 330 8272 4345 1516 3163 47.93 466 1168 39.90 1050 1995 52.63 847 1114 76.03
REAL MADRID C.F.3 150 2346 1095 374 803 46.58 193 443 43.57 181 360 50.28 154 190 81.05
Totales 11 480 10618 5440 1890 3966 47.66 659 1611 40.91 1231 2355 52.27 1001 1304 76.76
Datos totales por Equipo (II)
EquipoTemporadas Part. ROfeRDefRTotAsistRecuB.PerTp.FTp.CFa.CFa.RValor
SASKI BASKONIA8 330 351 1446 1797 388 258 648 229 109 973 1157 4530
REAL MADRID C.F.3 150 68 404 472 65 43 120 54 29 298 204 1021
Totales 11 480 419 1850 2269 453 301 768 283 138 1271 1361 5551
Promedios por Equipo
EquipoTemporadas Part.Minu.Punt.ROfeRDefRTotAsistRecuB.PerTp.FTp.CFa.CFa.RValor
SASKI BASKONIA8 330 25.07 13.17 1.06 4.38 5.45 1.18 0.78 1.96 0.69 0.33 2.95 3.51 13.73
REAL MADRID C.F.3 150 15.64 7.30 0.45 2.69 3.15 0.43 0.29 0.80 0.36 0.19 1.99 1.36 6.81
Totales 11 480 22.12 11.33 0.87 3.85 4.73 0.94 0.63 1.60 0.59 0.29 2.65 2.84 11.56
Promedios por Equipo - Lanzamiento a canasta
EquipoTemporadas Part. T.CamI.Cam%T.CaT.3ptI.3pt%T.3ptT.2ptI.2pt%T.2ptT.LibI.Lib%T.Lib
SASKI BASKONIA8 330 4.59 9.58 47.93 1.41 3.54 39.90 3.18 6.05 52.63 2.57 3.38 76.03
REAL MADRID C.F.3 150 2.49 5.35 46.58 1.29 2.95 43.57 1.21 2.40 50.28 1.03 1.27 81.05
Totales 11 480 3.94 8.26 47.66 1.37 3.36 40.91 2.56 4.91 52.27 2.09 2.72 76.76
Promedios por Equipo - Otras estadísticas
Para saber mas acerca de las Otras Estadisticas pincha aqui
EquipoTemporadas Part. StocksFontaneriaMr. CateringPetroleoDobles-DoblesTriple 6
SASKI BASKONIA8 330 487 1.48 2672 8.10 0.60 0.96 0 0
REAL MADRID C.F.3 150 97 0.65 634 4.23 0.54 0.93 0 0
Totales 11 480 584 1.22 3306 6.89 0.59 0.96 0 0
Datos totales por Competición (I)
Competición TemporadasPart.Minu.Punt.T.CamI.Cam%T.CaT.3ptI.3pt%T.3ptT.2ptI.2pt%T.2ptT.LibI.Lib%T.Lib
LIGA11 295 6607 3459 1199 2484 48.27 436 1018 42.83 763 1466 52.05 625 816 76.59
COPA8 19 473 234 80 166 48.19 32 72 44.44 48 94 51.06 42 50 84.00
SUPERCOPA4 5 64 30 12 22 54.55 2 8 25.00 10 14 71.43 4 5 80.00
COMPETICIONES EUROPEAS8 159 3441 1704 595 1281 46.45 187 506 36.96 408 775 52.65 327 429 76.22
COPA INTERCONTINENTAL1 2 33 13 4 13 30.77 2 7 28.57 2 6 33.33 3 4 75.00
Totales 11 480 10618 5440 1890 3966 47.66 659 1611 40.91 1231 2355 52.27 1001 1304 76.76
Datos totales por Competición (II)
CompeticiónTemporadas Part. ROfeRDefRTotAsistRecuB.PerTp.FTp.CFa.CFa.RValor
LIGA11 295 257 1147 1404 294 183 463 151 87 794 846 3517
COPA8 19 19 87 106 14 19 33 21 2 57 53 261
SUPERCOPA4 5 2 10 12 1 2 7 2 0 11 11 29
COMPETICIONES EUROPEAS8 159 138 602 740 143 96 265 109 49 407 451 1734
COPA INTERCONTINENTAL1 2 3 4 7 1 1 0 0 0 2 0 10
Totales 11 480 419 1850 2269 453 301 768 283 138 1271 1361 5551
Promedios por Competición
CompeticiónTemporadas Part.Minu.Punt.ROfeRDefRTotAsistRecuB.PerTp.FTp.CFa.CFa.RValor
LIGA11 295 22.40 11.73 0.87 3.89 4.76 1.00 0.62 1.57 0.51 0.29 2.69 2.87 11.92
COPA8 19 24.89 12.32 1.00 4.58 5.58 0.74 1.00 1.74 1.11 0.11 3.00 2.79 13.74
SUPERCOPA4 5 12.80 6.00 0.40 2.00 2.40 0.20 0.40 1.40 0.40 0.00 2.20 2.20 5.80
COMPETICIONES EUROPEAS8 159 21.64 10.72 0.87 3.79 4.65 0.90 0.60 1.67 0.69 0.31 2.56 2.84 10.91
COPA INTERCONTINENTAL1 2 16.50 6.50 1.50 2.00 3.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00
Totales 11 480 22.12 11.33 0.87 3.85 4.73 0.94 0.63 1.60 0.59 0.29 2.65 2.84 11.56
Promedios por Competición - Lanzamiento a canasta
CompeticiónTemporadas Part. T.CamI.Cam%T.CaT.3ptI.3pt%T.3ptT.2ptI.2pt%T.2ptT.LibI.Lib%T.Lib
LIGA11 295 4.06 8.42 48.27 1.48 3.45 42.83 2.59 4.97 52.05 2.12 2.77 76.59
COPA8 19 4.21 8.74 48.19 1.68 3.79 44.44 2.53 4.95 51.06 2.21 2.63 84.00
SUPERCOPA4 5 2.40 4.40 54.55 0.40 1.60 25.00 2.00 2.80 71.43 0.80 1.00 80.00
COMPETICIONES EUROPEAS8 159 3.74 8.06 46.45 1.18 3.18 36.96 2.57 4.87 52.65 2.06 2.70 76.22
COPA INTERCONTINENTAL1 2 2.00 6.50 30.77 1.00 3.50 28.57 1.00 3.00 33.33 1.50 2.00 75.00
Totales 11 480 3.94 8.26 47.66 1.37 3.36 40.91 2.56 4.91 52.27 2.09 2.72 76.76
Promedios por Competición - Otras estadísticas
Para saber mas acerca de las Otras Estadisticas pincha aqui
CompeticiónTemporadas Part. StocksFontaneriaMr. CateringPetroleoDobles-DoblesTriple 6
LIGA11 295 334 1.13 2032 6.89 0.63 0.96 0 0
COPA8 19 40 2.11 160 8.42 0.42 0.94 0 0
SUPERCOPA4 5 4 0.80 17 3.40 0.14 0.45 0 0
COMPETICIONES EUROPEAS8 159 205 1.29 1088 6.84 0.54 0.95 0 0
COPA INTERCONTINENTAL1 2 1 0.50 9 4.50 0.00 0.00 0 0
Totales 11 480 584 1.22 3306 6.89 0.59 0.96 0 0
Datos totales por Temporada (I)
Temp Equipo(s) Part.Minu.Punt.T.CamI.Cam%T.CaT.3ptI.3pt%T.3ptT.2ptI.2pt%T.2ptT.LibI.Lib%T.Lib
1999-00TAU CERAMICA
12 104 39 13 26 50.00 2 4 50.00 11 22 50.00 11 19 57.89
2000-01TAU CERAMICA
1 1 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
2001-02TAU CERAMICA
67 1482 730 253 516 49.03 78 207 37.68 175 309 56.63 146 195 74.87
2002-03TAU CERAMICA
61 1793 1009 358 750 47.73 93 238 39.08 265 512 51.76 200 264 75.76
2003-04TAU CERAMICA
56 1635 856 305 657 46.42 85 227 37.44 220 430 51.16 161 220 73.18
2011-12CAJA LABORAL
12 233 116 46 92 50.00 14 30 46.67 32 62 51.61 10 12 83.33
2012-13CAJA LABORAL
66 1596 810 272 564 48.23 93 227 40.97 179 337 53.12 173 222 77.93
2013-14LABORAL KUTXA
55 1428 785 269 558 48.21 101 235 42.98 168 323 52.01 146 182 80.22
2014-15REAL MADRID
74 1311 619 218 451 48.34 97 219 44.29 121 232 52.16 86 105 81.90
2015-16REAL MADRID
66 968 443 144 324 44.44 89 207 43.00 55 117 47.01 66 83 79.52
2016-17REAL MADRID
10 67 33 12 28 42.86 7 17 41.18 5 11 45.45 2 2 100.00
Totales 480 10618 5440 1890 3966 47.66 659 1611 40.91 1231 2355 52.27 1001 1304 76.76
Datos totales por Temporada (II)
Temp Equipo(s) Part. ROfeRDefRTotAsistRecuB.PerTp.FTp.CFa.CFa.RValor
1999-00TAU CERAMICA
12 5 16 21 1 6 5 3 0 26 19 37
2000-01TAU CERAMICA
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
2001-02TAU CERAMICA
67 72 250 322 58 65 119 30 15 195 194 758
2002-03TAU CERAMICA
61 102 321 423 84 47 147 61 27 198 246 1042
2003-04TAU CERAMICA
56 75 308 383 101 55 128 42 18 171 232 941
2011-12CAJA LABORAL
12 5 37 42 7 6 17 4 6 32 17 89
2012-13CAJA LABORAL
66 62 242 304 55 44 116 36 21 186 239 824
2013-14LABORAL KUTXA
55 30 272 302 82 35 115 53 22 165 210 840
2014-15REAL MADRID
74 49 229 278 42 25 69 28 22 179 123 593
2015-16REAL MADRID
66 15 164 179 20 18 48 25 6 111 78 401
2016-17REAL MADRID
10 4 11 15 3 0 3 1 1 8 3 27
Totales 480 419 1850 2269 453 301 768 283 138 1271 1361 5551
Promedios por Temporada
Temp Equipo(s) Part.Minu.Punt.ROfeRDefRTotAsistRecuB.PerTp.FTp.CFa.CFa.RValor
1999-00TAU CERAMICA
12 8.67 3.25 0.42 1.33 1.75 0.08 0.50 0.42 0.25 0.00 2.17 1.58 3.08
2000-01TAU CERAMICA
1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
2001-02TAU CERAMICA
67 22.12 10.90 1.07 3.73 4.81 0.87 0.97 1.78 0.45 0.22 2.91 2.90 11.31
2002-03TAU CERAMICA
61 29.39 16.54 1.67 5.26 6.93 1.38 0.77 2.41 1.00 0.44 3.25 4.03 17.08
2003-04TAU CERAMICA
56 29.20 15.29 1.34 5.50 6.84 1.80 0.98 2.29 0.75 0.32 3.05 4.14 16.80
2011-12CAJA LABORAL
12 19.42 9.67 0.42 3.08 3.50 0.58 0.50 1.42 0.33 0.50 2.67 1.42 7.42
2012-13CAJA LABORAL
66 24.18 12.27 0.94 3.67 4.61 0.83 0.67 1.76 0.55 0.32 2.82 3.62 12.48
2013-14LABORAL KUTXA
55 25.96 14.27 0.55 4.95 5.49 1.49 0.64 2.09 0.96 0.40 3.00 3.82 15.27
2014-15REAL MADRID
74 17.72 8.36 0.66 3.09 3.76 0.57 0.34 0.93 0.38 0.30 2.42 1.66 8.01
2015-16REAL MADRID
66 14.67 6.71 0.23 2.48 2.71 0.30 0.27 0.73 0.38 0.09 1.68 1.18 6.08
2016-17REAL MADRID
10 6.70 3.30 0.40 1.10 1.50 0.30 0.00 0.30 0.10 0.10 0.80 0.30 2.70
Totales 480 22.12 11.33 0.87 3.85 4.73 0.94 0.63 1.60 0.59 0.29 2.65 2.84 11.56
Promedios por Temporada - Lanzamiento a canasta
Temp Equipo(s) Part. T.CamI.Cam%T.CaT.3ptI.3pt%T.3ptT.2ptI.2pt%T.2ptT.LibI.Lib%T.Lib
1999-00TAU CERAMICA
12 1.08 2.17 50.00 0.17 0.33 50.00 0.92 1.83 50.00 0.92 1.58 57.89
2000-01TAU CERAMICA
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2001-02TAU CERAMICA
67 3.78 7.70 49.03 1.16 3.09 37.68 2.61 4.61 56.63 2.18 2.91 74.87
2002-03TAU CERAMICA
61 5.87 12.30 47.73 1.52 3.90 39.08 4.34 8.39 51.76 3.28 4.33 75.76
2003-04TAU CERAMICA
56 5.45 11.73 46.42 1.52 4.05 37.44 3.93 7.68 51.16 2.88 3.93 73.18
2011-12CAJA LABORAL
12 3.83 7.67 50.00 1.17 2.50 46.67 2.67 5.17 51.61 0.83 1.00 83.33
2012-13CAJA LABORAL
66 4.12 8.55 48.23 1.41 3.44 40.97 2.71 5.11 53.12 2.62 3.36 77.93
2013-14LABORAL KUTXA
55 4.89 10.15 48.21 1.84 4.27 42.98 3.05 5.87 52.01 2.65 3.31 80.22
2014-15REAL MADRID
74 2.95 6.09 48.34 1.31 2.96 44.29 1.64 3.14 52.16 1.16 1.42 81.90
2015-16REAL MADRID
66 2.18 4.91 44.44 1.35 3.14 43.00 0.83 1.77 47.01 1.00 1.26 79.52
2016-17REAL MADRID
10 1.20 2.80 42.86 0.70 1.70 41.18 0.50 1.10 45.45 0.20 0.20 100.00
Totales 480 3.94 8.26 47.66 1.37 3.36 40.91 2.56 4.91 52.27 2.09 2.72 76.76
Promedios por Temporada - Estadisticas Avanzadas
Para saber mas acerca de las Estadisticas Avanzadas pincha aqui
Temp Equipo(s) Part. eTC%rT%
1999-00TAU CERAMICA
12 53.85 56.75
2000-01TAU CERAMICA
1 0.00 0.00
2001-02TAU CERAMICA
67 56.59 60.65
2002-03TAU CERAMICA
61 53.93 58.25
2003-04TAU CERAMICA
56 52.89 56.78
2011-12CAJA LABORAL
12 57.61 59.62
2012-13CAJA LABORAL
66 56.47 61.21
2013-14LABORAL KUTXA
55 57.26 61.51
2014-15REAL MADRID
74 59.09 62.25
2015-16REAL MADRID
66 58.18 61.44
2016-17REAL MADRID
10 55.36 57.13
Totales 480 55.96 59.92
Promedios por Temporada - Otras estadísticas
Para saber mas acerca de las Otras Estadisticas pincha aqui
Temp Equipo(s) Part. StocksFontaneriaMr. CateringPetroleoDobles-DoblesTriple 6
1999-00TAU CERAMICA
12 9 0.75 31 2.58 0.20 1.00 0 0
2000-01TAU CERAMICA
1 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
2001-02TAU CERAMICA
67 95 1.42 475 7.09 0.49 1.01 0 0
2002-03TAU CERAMICA
61 108 1.77 615 10.08 0.57 1.07 0 0
2003-04TAU CERAMICA
56 97 1.73 581 10.38 0.79 0.95 0 0
2011-12CAJA LABORAL
12 10 0.83 59 4.92 0.41 0.71 0 0
2012-13CAJA LABORAL
66 80 1.21 439 6.65 0.47 0.93 0 0
2013-14LABORAL KUTXA
55 88 1.60 472 8.58 0.71 0.87 0 0
2014-15REAL MADRID
74 53 0.72 373 5.04 0.61 0.85 0 0
2015-16REAL MADRID
66 43 0.65 242 3.67 0.42 1.06 0 0
2016-17REAL MADRID
10 1 0.10 19 1.90 1.00 0.67 0 0
Totales 480 584 1.22 3306 6.89 0.59 0.96 0 0

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|